Showing all 9 results

Brenner and Rector’s The Kidney, 2-Volume Set, 10th

Chủ biên: Glenn M. ChertowKarl Skorecki

Oxford Textbook of Clinical Nephrology 4th

Chủ biên: Neil TurnerNobert Lamiere

Handbook of Dialysis, 5th Edition

Chủ biên: John T. Daugirdas

Bệnh Thận (Tái Bản 2015) – BV Bạch Mai

Chủ biên: PGS. BS. Trần Văn Chất

Đăng nhập

preloader