Showing 1–16 of 311 results

Hồi sức cấp cứu chống độc YDS

Chủ biên: TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Triệu chứng học nội khoa – Y Hà Nội

Chủ biên: GS. TS. Ngô Quý Châu
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Nội tiết học lâm sàng YDS

Chủ biên: TS. BS. Trần Quang Khánh
Được xếp hạng 3 5 sao

Nội Tiết Học Cơ Bản – ĐHYD TPHCM

Chủ biên: TS. BS. Trần Quang Nam
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

Bài giảng hệ tim mạch YDS (ĐH Y Dược TPHCM)

Chủ biên: TS. BS. Nguyễn Phi Hùng
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 4 5 sao

Bài Giảng Hệ Tiêu Hóa YDS

Chủ biên: PGS. TS. Quách Trọng Đức
Được xếp hạng 3 5 sao

Thuốc Tim Mạch Trong Thực Hành Lâm Sàng

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Thần Kinh Học Lâm Sàng – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: TS. BS. Nguyễn Bá Thắng
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Phác đồ điều trị tim mạch 2022

Chủ biên: Viện tim Tphcm
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Tiếp Cận Chẩn Đoán Bệnh Nội Khoa 2020

Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Văn Sỹ
Được xếp hạng 3.5 5 sao

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader