sách mới cập nhật

Phẫu thuật nội soi đại trực tràng

Chủ biên: PGS TS. Nguyễn Hoàng Bắc
Được xếp hạng 4 5 sao

Trắc nghiệm dược lực học tái bản lần thứ 11

Chủ biên: Ths. DS. Trần Thị Thu Hằng
Được xếp hạng 4 5 sao

Ngoại lồng ngực và tim mạch

Chủ biên: PGS. TS Trần Quyết Tiến
Được xếp hạng 4 5 sao

Kỹ năng thực hành sản phụ khoa

Chủ biên: PGS. TS. Trần Thị Lợi
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Y học cổ truyền cơ sở

Chủ biên: BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ
Được xếp hạng 3.5 5 sao

sách mới cập nhật

Phẫu thuật nội soi đại trực tràng

Chủ biên: PGS TS. Nguyễn Hoàng Bắc
Được xếp hạng 4 5 sao

Trắc nghiệm dược lực học tái bản lần thứ 11

Chủ biên: Ths. DS. Trần Thị Thu Hằng
Được xếp hạng 4 5 sao

Ngoại lồng ngực và tim mạch

Chủ biên: PGS. TS Trần Quyết Tiến
Được xếp hạng 4 5 sao

Kỹ năng thực hành sản phụ khoa

Chủ biên: PGS. TS. Trần Thị Lợi
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Y học cổ truyền cơ sở

Chủ biên: BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Thuốc Y học cổ truyền tập 1

Chủ biên: TS Hứa Hoàng Oanh
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Hồi sức cấp cứu chống độc YDS

Chủ biên: TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Được xếp hạng 3.5 5 sao

sách hay

HOT
Được xếp hạng 5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
New
Được xếp hạng 4 5 sao
New
Được xếp hạng 4 5 sao

Phẫu thuật nội soi đại trực tràng

Chủ biên: PGS TS. Nguyễn Hoàng Bắc
Được xếp hạng 4 5 sao

Trắc nghiệm dược lực học tái bản lần thứ 11

Chủ biên: Ths. DS. Trần Thị Thu Hằng
Được xếp hạng 4 5 sao

Kỹ năng thực hành sản phụ khoa

Chủ biên: PGS. TS. Trần Thị Lợi
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Y học cổ truyền cơ sở

Chủ biên: BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Hồi sức cấp cứu chống độc YDS

Chủ biên: TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

các chuyên mục

sách tải nhiều

Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
New
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa 2021

Chủ biên: PGS. TS. Phan Minh Trí

Trắc Nghiệm Dược Lực Học – Trần Thị Thu Hằng

Chủ biên: Ths. DS. Trần Thị Thu Hằng
Được xếp hạng 4 5 sao
Được xếp hạng 4 5 sao

tin tức mới nhấtTất cả