sách mới

HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

Thực Hành Lâm Sàng Nhi YDS (2020)

Chủ biên: Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

Bài giảng hệ tim mạch YDS (ĐH Y Dược TPHCM)

Chủ biên: TS. BS. Nguyễn Phi Hùng
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Bài giảng sản khoa YDS

Chủ biên: GS TS Võ Minh Tuấn
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 4 5 sao

sách mới

HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

Thực Hành Lâm Sàng Nhi YDS (2020)

Chủ biên: Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

Bài giảng hệ tim mạch YDS (ĐH Y Dược TPHCM)

Chủ biên: TS. BS. Nguyễn Phi Hùng
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Bài giảng sản khoa YDS

Chủ biên: GS TS Võ Minh Tuấn
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 4 5 sao

Bài Giảng Hệ Tiêu Hóa YDS

Chủ biên: PGS. TS. Quách Trọng Đức
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT

Siêu Âm Atlas 2021

Chủ biên: BS. Nguyễn Quang Thái Dương
Được xếp hạng 5 5 sao

sách hay

HOT
Được xếp hạng 5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
New
Được xếp hạng 4 5 sao
New
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

Thực Hành Lâm Sàng Nhi YDS (2020)

Chủ biên: Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT

Siêu Âm Atlas 2021

Chủ biên: BS. Nguyễn Quang Thái Dương
Được xếp hạng 5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT

Giáo trình nhi khoa – ĐH Y Dược TPHCM (tập 1 + 2)

Chủ biên: PGS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn
Được xếp hạng 4 5 sao

Bệnh Truyền Nhiễm – ĐH Y DƯỢC TPHCM (2020)

Chủ biên: TS. BS Nguyễn Văn Hảo
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao

các chuyên mục

sách tải nhiều

Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
New
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa 2021

Chủ biên: PGS. TS. Phan Minh Trí

Trắc Nghiệm Dược Lực Học – Trần Thị Thu Hằng

Chủ biên: Ths. DS. Trần Thị Thu Hằng
Được xếp hạng 4 5 sao
Được xếp hạng 4 5 sao

tin tức mới nhấtTất cả