Showing 1–16 of 111 results

Ngoại khoa cơ sở – ĐH Y DƯỢC TPHCM (2020)

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Hải
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Imaging Anatomy of the Human Spine 1e

Chủ biên: Neil M. Borden
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT

Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa 2021

Chủ biên: PGS. TS. Phan Minh Trí

Siêu âm bụng tổng quát

Chủ biên: TS. Nguyễn Phước Bảo Quân
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 5 5 sao

Handbook of Fractures 5th

Chủ biên: Kenneth A. Egol

Atlas Tổn Thương Bỏng Và Điều Trị

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Như Lâm

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader