Showing 1–16 of 29 results

Căn Bản Về Tiểu Phẫu – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Hải
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa 2021

Chủ biên: PGS. TS. Phan Minh Trí

Phẫu Thuật Thực Hành – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: BSCKII. Nguyễn Hồng Ri
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Ngoại Khoa Cơ Sở – Học Viện Quân Y

Chủ biên: GS. TS. Phạm Gia Khánh

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader