Showing all 10 results

Đọc điện tâm đồ dễ hơn

Chủ biên: BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi

Sổ Tay Điện Tâm Đồ

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh

Điện Tâm Đồ Ứng Dụng Lâm Sàng

Chủ biên: Ths. BS. Trần Kim Sơn

Thực Hành Đọc Điện Tim

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Quang Tuấn

Điện Tâm Đồ Trong Thực Hành Lâm Sàng

Chủ biên: GS. TS. Đặng Vạn Phước

Học ECG trong 1 ngày

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh
Được xếp hạng 4 5 sao

The ECG Made Easy (Ấn Bản Lần 8 – Tiếng Việt)

Chủ biên: John R. HamptonPGS. TS. Châu Ngọc Hoa

150 ECG Problems (Ấn Bản Lần 4 – Tiếng Việt)

Chủ biên: John R. HamptonPGS. TS. Châu Ngọc Hoa

Hướng Dẫn Đọc Điện Tim

Chủ biên: GS. TS. Trần Đỗ Trinh

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader