fbpx

Showing all 12 results

HOT

Kỹ Thuật Chụp X-Quang (KTV CĐHA)

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Minh Thông
HOT

Thực Hành X-Quang Ngực (2013)

Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Thành
Được xếp hạng 4.00 5 sao
HOT

Chẩn Đoán Hình Ảnh (BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Duy Huề
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT

X Quang Ngực

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa
Được xếp hạng 4 5 sao

Chest X-Ray Made Easy, 4th Edition

Chủ biên: Jonathan Corne
Được xếp hạng 5 5 sao

Chest X-rays for Medical Students

Chủ biên: Christopher Clarke
Content is protected!

Đăng nhập

preloader