Showing 1–16 of 17 results

Kỹ năng thực hành sản phụ khoa

Chủ biên: PGS. TS. Trần Thị Lợi
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Sản phụ khoa từ bằng chứng đến thực hành tập 8 + 9

Chủ biên: GS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Được xếp hạng 4 5 sao

Bài giảng sản khoa YDS

Chủ biên: GS TS Võ Minh Tuấn
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao

BRS Gross Anatomy 9E

Chủ biên: Nancy L. Halliday
Được xếp hạng 4 5 sao

Sản Khoa – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Duy Tài

Bài Giảng Phụ Khoa – ĐHYD TPHCM

Chủ biên: BSCKI. Âu Nhựt LuânPGS. TS. Lê Hồng Cẩm

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader