Showing 1–16 of 33 results

Căn Bản Về Tiểu Phẫu – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Hải
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Ngoại khoa cơ sở – ĐH Y DƯỢC TPHCM (2020)

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Hải
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Kỹ Thuật Mổ

Chủ biên: GS. Đặng Hanh Đệ

Sabiston Textbook of Surgery, 19th edition

Chủ biên: Courtney M. Townsend Jr.

Case Files Surgery, 5th Edition

Chủ biên: Eugene ToyTerrence Liu

Chẩn Đoán Hình Ảnh Chấn Thương Bụng

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Duy Huề

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader