Showing 1–16 of 28 results

Kỹ Thuật Mổ

Chủ biên: GS. Đặng Hanh Đệ

Sabiston Textbook of Surgery, 19th edition

Chủ biên: Courtney M. Townsend Jr.

Case Files Surgery, 5th Edition

Chủ biên: Eugene ToyTerrence Liu

Chẩn Đoán Hình Ảnh Chấn Thương Bụng

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Duy Huề

Phẫu Thuật Thực Hành – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: BSCKII. Nguyễn Hồng Ri
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đăng nhập

preloader