Showing 1–16 of 42 results

Trắc nghiệm dược lực học tái bản lần thứ 11

Chủ biên: Ths. DS. Trần Thị Thu Hằng
Được xếp hạng 4 5 sao
New
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Trắc Nghiệm Dược Lực Học – Trần Thị Thu Hằng

Chủ biên: Ths. DS. Trần Thị Thu Hằng
Được xếp hạng 4 5 sao

Dược Điển Việt Nam 4

Chủ biên: Hội đồng Dược điển Việt Nam
Được xếp hạng 4 5 sao

Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh – Nguyễn Thị Xuyên

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Xuyên
Được xếp hạng 3 5 sao

Dược Lý Học – Đào Văn Phan

Chủ biên: GS. TS. Đào Văn Phan
Được xếp hạng 3 5 sao

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader