Showing 1–16 of 55 results

HOT

Siêu Âm Atlas 2021

Chủ biên: BS. Nguyễn Quang Thái Dương
Được xếp hạng 5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Imaging Anatomy of the Human Spine 1e

Chủ biên: Neil M. Borden
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Đọc điện tâm đồ dễ hơn

Chủ biên: BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi

Sổ Tay Điện Tâm Đồ

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh

Siêu âm bụng tổng quát

Chủ biên: TS. Nguyễn Phước Bảo Quân
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4.5 5 sao

Điện Tâm Đồ Ứng Dụng Lâm Sàng

Chủ biên: Ths. BS. Trần Kim Sơn
New
Được xếp hạng 4 5 sao
New
Được xếp hạng 4 5 sao

Thực Hành Đọc Điện Tim

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Quang Tuấn

Điện Tâm Đồ Trong Thực Hành Lâm Sàng

Chủ biên: GS. TS. Đặng Vạn Phước

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader