Showing 1–16 of 48 results

HOT
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Sổ Tay Điện Tâm Đồ

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh
HOT
Được xếp hạng 4.5 5 sao

Điện Tâm Đồ Ứng Dụng Lâm Sàng

Chủ biên: Ths. BS. Trần Kim Sơn
New
Được xếp hạng 4 5 sao
New
Được xếp hạng 4 5 sao

Điện Tâm Đồ Trong Thực Hành Lâm Sàng

Chủ biên: GS. TS. Đặng Vạn Phước

Chẩn Đoán Hình Ảnh Chấn Thương Bụng

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Duy Huề

Học ECG trong 1 ngày

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh
Được xếp hạng 4 5 sao

The ECG Made Easy (Ấn Bản Lần 8 – Tiếng Việt)

Chủ biên: John R. HamptonPGS. TS. Châu Ngọc Hoa

150 ECG Problems (Ấn Bản Lần 4 – Tiếng Việt)

Chủ biên: John R. HamptonPGS. TS. Châu Ngọc Hoa

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader