Showing 1–16 of 21 results

Thực Hành Lâm Sàng Nhi YDS (2020)

Chủ biên: Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT

Giáo trình nhi khoa – ĐH Y Dược TPHCM (tập 1 + 2)

Chủ biên: PGS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4 5 sao
HOT

Bài giảng nhi khoa Tập 2 – Y Hà Nội

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT

Bài giảng nhi khoa Tập 1 – Y Hà Nội

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Nhi Khoa – Tập 2 – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: GS. TS. Hoàng Trọng Kim

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader