Showing all 13 results

Bệnh Lý Viêm Tụy (SĐH)

Chủ biên: GS. TS. Hà Văn Quyết

Sổ Tay Tiêu Hóa Thực Hành

Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Vân Hồng

Nội Soi Tiêu Hóa – BV Bạch Mai

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Khánh Trạch

Bệnh Tiêu Hóa – Gan Mật (SĐH) – ĐHYD Huế

Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Trọng Thảng

Ung Thư Dạ Dày

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Duy Hiển

Ung Thư Biểu Mô Tế Bào Gan

Chủ biên: PGS. TS. Đào Văn Long

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader