Showing 1–16 of 875 results

Được xếp hạng 5 5 sao

Bài giảng hệ tim mạch YDS (ĐH Y Dược TPHCM)

Chủ biên: TS. BS. Nguyễn Phi Hùng
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Bài giảng sản khoa YDS

Chủ biên: GS TS Võ Minh Tuấn
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 4 5 sao

Bài Giảng Hệ Tiêu Hóa YDS

Chủ biên: PGS. TS. Quách Trọng Đức
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT

Siêu Âm Atlas 2021

Chủ biên: BS. Nguyễn Quang Thái Dương
Được xếp hạng 5 5 sao

Hóa Sinh – ĐH Y Hà Nội 2020

Chủ biên: PGS. TS. Tạ Thành Văn
Được xếp hạng 3.5 5 sao
Được xếp hạng 3.5 5 sao
HOT
Được xếp hạng 4 5 sao
Được xếp hạng 3 5 sao
HOT

Giáo trình nhi khoa – ĐH Y Dược TPHCM (tập 1 + 2)

Chủ biên: PGS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn
Được xếp hạng 4 5 sao

Thuốc Tim Mạch Trong Thực Hành Lâm Sàng

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng
Được xếp hạng 3.5 5 sao

Ngoại khoa cơ sở – ĐH Y DƯỢC TPHCM (2020)

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Hải
Được xếp hạng 4 5 sao

Bệnh Truyền Nhiễm – ĐH Y DƯỢC TPHCM (2020)

Chủ biên: TS. BS Nguyễn Văn Hảo
Được xếp hạng 3 5 sao

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader