Da liễu thẩm mỹ – Phòng ngừa và xử trí tai biến trong thẫm mỹ nội khoa

Chủ biên: TS. BS Nguyễn Trọng Hào
Nhà xuất bản: BV Da Liễu TP.HCM
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Vui lòng đăng nhập để download tài liệu này.

Category:

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader