Phục Hồi Chức Năng Bệnh Nhân Liệt Nửa Người Do Tai Biến Mạch Máu Não

Chủ biên: PGS. TS. BSCC. Trần Văn Chương
Nhà xuất bản: NXB Y Học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Vui lòng đăng nhập để download tài liệu này.

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader