Mô – Phôi: Phần Mô Học (Đào tạo BSĐK)

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Bình
Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xuất bản: 2007

Vui lòng đăng nhập để download tài liệu này.

Category:

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader