Giải phẫu lâm sàng vùng mặt để tiêm filler và botox ở người châu Á

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Biên dịch: Ths Bs Đinh Công Phúc

Sách lưu hành nội bộ

Vui lòng đăng nhập để download tài liệu này.

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader