Dược Lâm Sàng Tập 2 – Hoàng Thị Kim Huyền

Chủ biên: GS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà xuất bản: NXB Y Học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xuất bản: 2014

Dược lâm sàng: Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị.
Tập 2: Sử Dụng Thuốc Trong diều trị

Vui lòng đăng nhập để download tài liệu này.

Category:

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader