Dược Lâm Sàng Tập 1: Các Nguyên Lý Cơ Bản – Hoàng Thị Kim Huyền

Chủ biên: GS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà xuất bản: NXB Y Học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xuất bản: 2014

Dược lâm sàng: Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị.
Tập 1: Các Nguyên Lý Cơ Bản Trong Dược Lâm Sàng

Vui lòng đăng nhập để download tài liệu này.

Category:

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader