Can Thiệp Động Mạch Vành Qua Da Trong Điều Trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Quang Tuấn
Nhà xuất bản: NXB Y Học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Vui lòng đăng nhập để download tài liệu này.

Category:

vừa mới mua

Đăng nhập

preloader