CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
1. GIỚI THIỆU
downloadsachyhoc.com  cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và những người dùng khác của trang web này. Chúng tôi đã tạo Chính sách quyền riêng tư này (Chính sách này) để mang lại cho bạn sự tin cậy khi bạn truy cập và sử dụng Trang web, đồng thời để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động thông tin công bằng. Chính sách này chỉ áp dụng cho Trang web chứ không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập từ Trang web, mỗi trang web đó có thể có các chính sách và thực tiễn thu thập và sử dụng dữ liệu khác biệt cơ bản với Chính sách này.

2. THỰC HÀNH THU THẬP THÔNG TIN
2.1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN NÀO?
Khi vận hành Trang web, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn trong một số trường hợp khác nhau. Đầu tiên là nếu bạn nên liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ. Khi làm như vậy, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn. Thứ hai là nếu bạn để lại nhận xét cho một bài đăng trên blog, trong thời gian đó bạn có thể được hỏi tên và thông tin khác. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi thông tin qua hai phương pháp này để sử dụng và tận hưởng Trang web.

2.2. CHÚNG TÔI THU THẬP THÊM NHỮNG THÔNG TIN NÀO?
(a) THU THẬP TỰ ĐỘNG. Máy chủ của chúng tôi tự động nhận dạng tên miền và địa chỉ IP của khách truy cập (số được gán cho các máy tính trên Internet). Không có thông tin cá nhân nào về bạn được tiết lộ trong quá trình này. Trang web cũng có thể thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập ẩn danh không nhận dạng cá nhân bạn nhưng có thể hữu ích cho mục đích tiếp thị hoặc cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp. (b) Cookie. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng tính năng cookie tiêu chuẩn của các ứng dụng trình duyệt chính cho phép chúng tôi lưu trữ một phần dữ liệu nhỏ trên máy tính của bạn về lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu phần nào trên Trang web của chúng tôi hữu ích và phần nào cần cải thiện thông qua các chương trình bao gồm nhưng không giới hạn ở Google Analytics. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie từ các trang web và chương trình xã hội của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Google Plus và Twitter. Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua trình duyệt hoặc các chương trình độc lập có sẵn trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt chức năng này, trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi có thể bị giảm sút do một số tính năng có thể không hoạt động như dự kiến. (c) NHÀ TÀI TRỢ VÀ NHÀ QUẢNG CÁO. Chúng tôi có thể quyết định chấp nhận tài trợ và quảng cáo trên Trang web. Nếu điều này xảy ra, bạn nên cho rằng các nhà tài trợ và nhà quảng cáo nói trên sẽ được cấp quyền truy cập vào dữ liệu về số lần hiển thị và số lần nhấp chuột trên các phần tiếp thị của họ. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được chúng tôi tiết lộ cho họ.

3. SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN
3.1. CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN THU THẬP?
(a) THÔNG TIN CÁ NHÂN. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài những bên mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động của trang web, chẳng hạn như chương trình lưu trữ và gửi email của chúng tôi. (b) THÔNG TIN Nặc danh. Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh để phân tích lưu lượng truy cập Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP ẩn danh để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, để quản lý trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị nội dung theo sở thích của bạn. Thông tin giao dịch và lưu lượng truy cập cũng có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh. (c) SỬ DỤNG Cookie. Khuyến mãi hoặc quảng cáo hiển thị trên trang web của chúng tôi có thể chứa cookie. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát thông tin được thu thập bởi các nhà quảng cáo bên ngoài trên trang web của chúng tôi. (d) CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN. Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi có cho bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để (1) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý áp dụng cho chúng tôi, (2 ) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc người dùng Trang web hoặc (3) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn của công chúng hoặc người dùng Trang web. (e) BÁN THÔNG TIN. Để phù hợp với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán hoặc mua các phần của Trang web, bao gồm thông tin được thu thập thông qua Trang web này. Nếu về cơ bản toàn bộ tài sản của nó được bên thứ ba mua lại thì thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao cho bên mua lại.

4. AN NINH
Trang web có các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin mà chúng tôi thu được từ bạn, nhưng chúng tôi không đảm bảo về khả năng ngăn chặn bất kỳ tổn thất nào như vậy đối với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ bất kỳ sự cố nào như vậy. mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi.

5. CÁC LĨNH VỰC TRANG WEB NGOÀI KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI
5.1. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
Đôi khi, Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn chọn truy cập các trang web đó, điều quan trọng là phải hiểu các nguyên tắc bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi không